Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Svobody

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759

Původní stav:

V současné době jsou v ulici Svobody oboustranně chodníky, ty při pravé straně komunikace, zvláště u napojení vedlejších komunikací – ulice Cidlinské a areálu Nářadí Bartoš, jsou ale ve velmi špatném stavu a nesplňují nároky pro pohyb handicapovaných lidí. V úseku ulice Svobody je umístěný jeden přechod pro pěší, který však neleží na přirozené trase chodců. Lidé tam přecházejí  asi 50 metrů od stávajícího přechodu. Denně projede místem asi 3200 aut a projdou jím stovky pěších. Už dvakrát se tam auto střetlo s chodcem.

Cílový stav:

Stavební úprava trasy pro pěší a chodníku při pravé straně uvede cesty do souladu s platnými normami a vyhláškami. Umožnění současně bezbariérový pohybu osob se sníženou schopností pohyblivostí a orientací. Projekt počítá se zrušením špatně umístěného přechodu a vznikem nového na vhodnějším místě. Nový přechod bude mít bezpečnostní nasvětlení.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen

 

Více informací ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec