Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916

Přechod pro chodce v ulici Krajinská

 

Původní stav:

Problematická je lokalita u „Fordu“ v prostoru křížovky ulic Zhořelecká x Krajinská a Ostřížová. Zhořelecká je páteřní komunikací se dvěma jízdními pruhy umožňující úsekové podélné parkování, lemuje jí oboustranný chodník. Na ni se kolmo napojuje vedlejší ulice Krajinská.  V odpolední dopravní špičce místem projede za hodinu až 1160 aut.  Opakují se tam dopravní nehody, jejich příčinou bývá nedodržení rychlosti a bezpečného odstupu. V místě napojení zcela chybí možnost bezpečně překovat frekventovanou komunikaci 1. třídy. Stávající uspořádání komunikace, chodníků, autobusových nástupišť neodpovídá současným technickým předpisům.

Cílový stav:

V ulici Krajinské od centra je pro zajištění trasy pěších navržen nový přechod ve vzdálenosti cca 10 metrů od hrany ulice Zhořelecké. Trasa chodců pokračuje úpravou místa pro přecházení přes jednosměrnou ulici Ostřížovou, kde se zúží pás vozovky. Přibude tam navíc zábradlí.

Aktuální vývoj:

Projekt je dokončen

Více informací ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec