Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Liberečané otevřeli diskuzi o dopravních problémech

Na riskantní místa pro chodce i motoristy začali aktivně upozorňovat magistrát lidé prostřednictvím webu bezpecnadoprava.liberec.cz. Magistrát ho zpřístupnil před nedávnem, aby seznámil veřejnost s body častých dopravních kolizí, které chce do dvou let s pomocí evropských dotací odstranit. „Občané tam mohou hlavně připomínkovat již navržená opatření, a pokud jejich návrhy budou odpovídat dopravním přepisům a normám, rádi k nim přihlédneme,“ doplnil Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města.

Město také získalo nové podněty od občanů k dalším rizikovým místům v Liberci, kterými se bude v budoucnu zabývat. Město o dotaci na bezpečnou dopravu požádá ministerstvo pro místní rozvoj koncem dubna. Evropská podpora má vyřešit minimálně 13 ožehavých dopravních lokalit v Liberci a také umožnit vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská, na níž připravil projekt Městský obvod Vratislavice nad Nisou. Oblíbená trasa je nyní zanedbaná a zarostlá náletovou vegetací.

Plánované úpravy přijdou celkem zhruba na 30 milionů korun, přibližně polovinu částky by mohla pokrýt dotace z operačního programu zaměřeného na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků. Na pozitivní proměny se mohou těšit v Hanychově, na Františkově nebo na Kunratické. Přechody mají zase snížit nehodovost ve Zhořelecké a Londýnské ulici. Pokud by město neuspělo s žádosti o evropské peníze, zkusí později získat podporu z národních programů, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

« »

© 2019 Statutární město Liberec