Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Zrušení projektu smíšené stezky pro pěší a cyklisty v úseku Rušička – Broumovská

V průběhu stavebního řízení společnost RWE vyjádřila svůj nesouhlas s předmětnou stavbou z důvodu vedení vysokotlakého plynovodu v části trasy plánované smíšené cyklostezky a tudíž nelze stavbu realizovat dle podané žádosti o dotaci.

Odbor správy veřejného majetku neumí předmětným projektem splnit požadavek RWE, neboť vymístění předmětné cyklostezky a veřejného osvětlení z ochranného pásma nelze provést bez výkupu pozemků třetích osob a vydání územního rozhodnutí, které už mělo být  součástí podání žádosti o dotaci.

Z tohoto důvodu a díky snaze vyhovět veřejnosti proto nebudeme uveřejněný projekt smíšené stezky pro pěší a cyklisty v úseku Rušička – Broumovská realizovat.

Tímto bychom rádi poděkovali občanům města za hojné zapojení se do diskuze na tomto webu a za řadu podnětných návrhů.

Více informací o zrušení projektu ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec