Současný stav:

Vlivem dešťů došlo k odplavení krajnice a části náspu komunikace.

Cílový stav:

Účelem této stavby je oprava části propadlé krajnice, kde bude provedena nová gabionová zeď a obnova krytu komunikace.  Součástí oprav bude také pročištění stávajících levostranných uličních vpustí včetně přípojek a prověření jejich funkčnosti. V rámci stavby bude provedena povrchová úprava komunikace a obnova krytu stávajícího chodníku v místě nově vybudované revizní šachty s přípojkou na stávající kanalizaci.

Více informací ke stažení:

pdf-icon