Zjednodušit řidičům hledání volného parkovacího místa a zároveň zamezit nárůstu dopravy má za cíl nový sofistikovaný naváděcí systém na parkoviště v centru města. Koncepční návrh řešení informačního systému již schválili liberečtí radní.

„Návrh, který v červnu podpořila dopravní komise, spočívá v zavedení monitoringu stávajícího stavu parkovišť ve vlastnictví města a řešení dynamického dopravního značení,“ informoval náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.

„Dynamické dopravní značení bude řidiče informovat o možnostech parkování, vzdálenosti a obsazenosti jednotlivých parkovišť, a to ve všech příjezdových směrech do centra města. Řidiči díky tomu nebudou muset projíždět centrem sem a tam a hledat volné místo, ale pojedou tzv. na jistotu,“ konstatoval Tomáš Kysela s tím, že do naváděcího systému by měla být po předchozím odsouhlasení spolupráce na projektu ze strany vlastníků zahrnuta i parkoviště v obchodních centrech OC Forum a OC Plaza. Aktuální parkovací kapacita obou center čítá dohromady cca 1300 parkovacích míst, které s přihlédnutím k nízké kapacitě městských parkovišť významně ovlivňují nabídku parkování ve městě.

Podle primátora Tibora Batthyányho mají zaplněná parkoviště významný vliv na nárůst dopravy v centru města, kde se pak pohybuje větší množství vozidel „hledajících“ prostor pro zaparkování. „Současná absence nebo nedostatečné provedení naváděcího systému na jednotlivá parkoviště tuto situaci dále komplikuje a je potřeba tento stav řešit. Navržený způsob je moderním a především efektivním řešením, které zjednoduší život řidičům a uleví dopravě v centru města,“ doplnil primátor Tibor Batthyány. Jde o dílčí součást nového uceleného parkovacího systému s možností využití mobilní aplikace.

Náročná příprava naváděcího systému bude pokračovat v září, kdy budou radní seznámeni s  jednotlivými etapami realizace a finančním vyčíslením monitoringu stávajících městských parkovišť. Odbor správy veřejného majetku bude ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací hledat možné dotační zdroje na realizaci komplexního naváděcího systému a na základě konkrétních zjištění pak budou připraveny další fáze realizace projektu.