Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Oprava v Uralské ulici

Původní  stav:

Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. provede opravu vodohospodářské infrastruktury pod komunikací. Dojde k porušení povrchu komunikace v celé délce.

Cílový stav:

Po opravě vodohospodářské infrastruktury dojde k opravě komunikace.

Závěr: 

Severočeská vodárenská a.s. dokončila opravu vodovodu v roce 2016 a oprava komunikace včetně zřízení chodníku bude realizována v rámci akce „Zřízení chodníku v ulici Uralská v úseku Uralská- Švermova“

 

« »

© 2019 Statutární město Liberec