Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Oprava Volgogradské ulice v dvou úsecích

Původní stav:

Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. vykoná výměnu vodovodu a kanalizace a společnost RWE a.s. v části ulice vymění plynové potrubí, které je rovněž ve špatném stavu. Dojde k rozkopání povrchu komunikace ve dvou etapách a dvou úsecích.

Cílový stav:

Po výměně inženýrských sítí provede statutární město Liberec opravu Volgogradské ulice a přilehlých chodníků v úseku Hanychovská – Čerchovská a následující rok pak opraví úsek Čerchovská – Uralská. Vedení místního potoka čeká nové řešení.

Průběh stavby:

Do konce srpna dokončeny práce na inženýrských sítích společnostmi Zikuda (vodovod) a Gasservis (plynovod) a od září nastoupí zhotovitel města, firma STRABAG, která bude provádět rekonstrukci povrchů po pokládce inženýrských sítí.

Aktuální informace:

V roce 2018 bude provedena oprava vodovodu v úseku mezi ulicemi Čerchovská a Kubelíkova. Statutární město Liberec v rámci opravy vodovodu vybuduje páteřní splaškový kanalizační řad bez přípojek k objektům.  V nadcházejícím roce Statutární město Liberec plánuje dokončení splaškového kanalizačního řadu v této ulici v dalším úseku. Aktuální informace o uzavírkách naleznete ZDE

Více informací ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec