Současný stav:

Jedná se o přirozenou pěší trasu mezi stezkou pro pěší směrem k přehradě a parkem s navazujícím pěším napojením do centra. Místo je v současné době i přes absenci přechodu pro chodce hojně využíváno k přecházení vozovky. Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní intravilánovou komunikaci, je intenzita dopravy v místě poměrně vysoká. Dle posledních výsledků sčítání dopravy provedeného v roce 2010 v tomto místě projede 9.800 vozidel. Dle nejnovějších odhadů, intenzita dopravy v roce 2017 převýší 10.000 vozidel za 24 hodin.

Cílový stav:

Cílem projektu je vybudování osvětleného přechodu pro chodce v místě oblouku komunikace Jablonecká a zajištění možnosti bezpečného přecházení chodců v místě s vysokou dopravní intenzitou. Přechod pro chodce propojí v místě, kde ústí stezka pro pěší směrem od přehrady, chodník před Liebigovou vilou s vnitroparkovým chodníkem na druhé straně vozovky.

Přechod bude vystavěn se středovým bezpečnostním (nadvýšeným) ostrůvkem o šířce 1,75 m a v místě přechodu tak dojde k rozdělení jízdních pruhů. Všechny úpravy budou provedeny včetně prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Město Liberec plánuje tento projekt realizovat v průběhu roku 2017, případně v následujícím roce.

Více informací ke stažení:

pdf-icon