Současný stav:

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací) jako sdružené investice SML a SVS. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS.

Cílový stav:

Část vozovky bude opravena s využitím části podkladních vrstev,  vozovka nad rýhami nových sítí bude obnovena v celé tloušťce. Součástí této stavby jsou opravy částí ulic Lucemburská, Vrabčí, Na Svahu, U Stoky, Na Poříčí a ul. Bednářská. Rozsah úprav začíná u napojení řešených ulic na ul. U Lomu a na ul. Široká. Na opačné straně končí rozsah na hraně papírového náměstí a u napojení ul. Lucemburské na ul. Na Příkopě.

Průběh stavby:

Zahájení stavby je plánováno na 09/2017 s tím, že stavba proběhne bez etapizace a do provozu bude uvedena nejdéle 12/2017. Do konce září potrvá rekonstrukce kanalizace a vodovodu společnosti Ještědská stavební pro vlastníky inženýrských sítí. Od července jsou zhotovitelem povrchů komunikace jakožto zhotovitel města Technické služby města Liberce, jejichž postup prací bude záviset na dokončení Ještědské stavební, předpoklad dokončení je však v říjnu 2017. Souběžně s Technickými službami města Liberce budou probíhat i práce druhého zhotovitele města na obnově veřejného osvětlení, společnosti ELMOS LIBEREC.

Více informací ke stažení:

pdf-icon