Současný stav:

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu řešenou ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí a statutární město Liberec zde řeší opravu vozovky, přilehlých chodníků, autobusových zastávek a ploch pro domovní odpad. Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Broumovská a Sametová a končí křižovatkou ulic Broumovská a ul. Krejčího.

Cílový stav:

V rámci této stavby budou provedeny dva nové přechody pro pěší v místě křižovatky ulic Broumovská a Krejčího, jejichž součástí budou také úpravy stávajících chodníků.

Oba dva řešené přechody budou provedeny včetně fyzických ostrůvků, které budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 80mm, lemované betonovou silniční obrubou, která bude provedena s nášlapem 100mm, v místech přechodu bude obruba snížena na nášlap 20mm a doplněna varovným pásem šířky 400mm, který bude doplněn signálním pásem v šířce 800mm. Varovný a signální pás budou provedeny z hmatové reliéfní dlažby kontrastní barvy (červené).

Stávající chodníky v místě nových přechodů pro pěší budou stavebně upraveny. Stavební úpravy stávajících chodníků budou spočívat v odstranění stávající konstrukce chodníku včetně podkladních vrstev, která bude nahrazena konstrukcí z betonové zámkové dlažby tl. 60mm (hladká, šedé barvy), ukončené z jedné strany betonovou silniční obrubou, která bude v místě přechodu pro pěší snížená na nášlap 20mm, na rubové straně chodníku bude provedena vodící linie tvořená záhonovou obrubou s výškou nášlapu 60mm nad povrch chodníku. Dále pak budou provedeny signální pásy v šířce 800mm a varovné pásy šířky 400mm, které budou provedeny ze stejné hmatové reliéfní dlažby jako u dělících ostrůvků přechodů.

U přechodu č. 1 bude nutné napojení přechodu pro pěší na stávající chodník přes stávající plochu zeleně mezi vozovkou a stávajícím chodníkem. V tomto místě bude proto nutné provést v šířce 3×2,05m nový chodník v plné konstrukci z betonové dlažby tl. 60mm, který bude proveden se sníženou betonovou silniční obrubou s nášlapem 20mm nad povrch vozovky. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás v šířce 400mm, který bude doplněn signálním pásem šířky 800mm z hmatové reliéfní dlažby.

U přechodu č. 2 bude proveden nový chodník v délce 29,4m, který bude napojen na stávající chodník v ul. Krejčího. Nový chodník bude z betonové zámkové dlažby tl.

60mm, lemován z jedné strany betonovou silniční obrubou, rubová strana bude tvořena vodící linií (záhonovou obrubou snášlapem 60mm nad povrch chodníku). Vmístě přechodu pro pěší bude stejně jako u dělících ostrůvků provedena snížená obruba doplněná o varovný a signální pás z hmatové reliéfní dlažby.

V rámci stavby bude upraveno stávající veřejné osvětlení v křižovatce ulic Krejčího a Broumovské, výměnou stávajících svítidel na stávajících stožárech VO a dále pak bude provedeno doplnění dvou nových osvětlovacích bodů.

Průběh stavby:

Výstavba proběhne v rámci jedné stavební etapy, předpokládaný termín dokončení stavby se předpokládá 1 měsíc od zahájení stavby.

Do konce září potrvá rekonstrukce kanalizace a dvou vodovodních řadů společnosti Ještědská stavební pro vlastníky inženýrských sítí a souběžně s tím rekonstrukce plynovodu společností Progres Liberec, taktéž pro vlastníky těchto sítí. Po tomto termínu nastoupí zhotovitel města, spol. COLAS, která bude provádět rekonstrukci komunikace v trvání 10 týdnů.

Více informací ke stažení:

pdf-icon