Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Dr. Milady Horákové – úsek Čechova-Mostecká

Uzavírka je rozdělena na dvě části. V úseku Čechova – U Potůčku je uzavírka úplná, a to až do 22. 7. 2018. V tomto úseku je prováděna kompletní obnova konstrukce vozovky až do podkladních vrstev. Dále se budou provádět obnovy přilehlých chodníků a práce pro pokládku kabelů světelných signalizačních zařízení. Tento úsek je investiční akcí statutárního města Liberec.

Druhá část uzavírky je stavební akcí správců a vlastníků inženýrských sítí a je zde prováděna rekonstrukce vodovodu, plynovodu a kanalizace. Dopravní omezení je pouze formou částečné uzavírky, kdy je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a je řízena semafory. Tato uzavírka je plánovaná do poloviny roku 2018

 

 

Více informací ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec