Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Autor: Odbor správy veřejného majetku

Dopravní situace na ulici Kunratická

Dobrý den, chtěla bych podat návrh na zamyšlení nad dopravní situací na ulici Kunratická a to směrem od zastávky Kunratická…

Osvětlené přechody pro chodce

Dobrý den, V zimních měsících, kdy se brzy stmívá, jsou chodci na přechodech pro řidiče velmi špatně viditelní. Povinnost pro…

Chodník v ulici Sovova mezi ZOO a Tichou ulicí

Dobrý den, často se pohybujeme nejen s dětmi v oblasti Lidových sadů a ZOO. Nebylo by možné vybudovat chodník v…

Rekonstrukce ulice Vítězná

Původní stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu…

Broumovská

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o…

Dolní centrum

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací) jako sdružené investice SML…

Horova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené…

Mařanova – Česká

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené…

Metelkova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou…

Návrh na instalaci svodidel v Radčicích

Dobrý den, žádám Vás o pomoc s následujícím problémem: Bydlím v Radčicích č.p. 58. Náš pozemek (p.č. 249/1) má společnou…

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Chodník pro pěší v ulici Polní

Současný stav: Jedná se o výstavbu chodníku šířky 1,50m, délky 299,0m podél stávající místní komunikace ul. Polní. V současné době…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Současný stav: V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody…

Návrh na rozšíření křižovatky Žitavská – Jungmannova – Švermova o jeden jízdní pruh

Dobrý den, kdykoliv v jakoukoli denní dobu projíždíme ulicí Hanychovskou přes ulici Žitavskou, směrem  na Jungmanovu, je tato křižovatka „uspaná“…

Žádost o kontrolu poklopu na křižovatce ulice Truhlářská a Valdštejnská

Dobrý den, na křižovatce ulic Truhlářská a Valdštejnská v Liberci řádně nedoléhá poklop na rám nezjištěného vodovodního/komunikačního systému. Jde o…

Návrh na komplexní opravu komunikace Selská

Dobrý den, zajímá mně zda a případně kdy je v plánu komplexnější oprava komunikace Selská, a to jak v úseku…

Námět na změnu údržby ulice Rampasova

Krásný den. Bydlím v Pilínkově v ulici RAMPASOVA již 24 let. Za celou dobu se nestalo, aby byla tato ulice…

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Širší souvislosti: Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů na základě Operačního programu doprava, 27. výzva. Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054…

Dotaz k problematickému parkování vozidel na sídlišti Ruprechtice

Dobrý den, ráda bych věděla, kdy a zda vůbec bude řešena neutěšená situace s parkováním a pohybem chodců mezi nouzově…

Dotazy k termínům oprav ulic Dr. Milady Horákové a Barvířská – Orlí

Dobrý den, prosím o Vaši odpověď, kdy bude přibližně otevřena ulice Milady Horákové. Píšete, že do 30.11. by se měla…

Požadavek na úpravu časovače semaforu v ulici Letná

Dobrý den, vzhledem k tomu, že nevím komu přesně, bych měl tento vzkaz poslat, píši ho na toto místo a…

Návrh na měření rychlosti v Baltské ulici

Dobrý den, bydlíme v Baltské ulici. Provoz je omezen na 30 km. Podle počtu dopravních nehod je jasné, že rychlost…

Návrh na zřízení přechodu pro chodce u zastávky Průmyslová škola

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné zřídit přechod pro chodce u zastávky tramvaje Průmyslová škola. Děti…

Oprava parkoviště ve Frýdlantské ulici

Současný stav (parkoviště I): Stávající parkoviště je s nezpevněným nebo částečně zpevněným krytem ze štěrkodrti s výrazným podílem hlinité složky (zvýšená…

Liberec připravuje nový inteligentní naváděcí systém na parkoviště v centru

Zjednodušit řidičům hledání volného parkovacího místa a zároveň zamezit nárůstu dopravy má za cíl nový sofistikovaný naváděcí systém na parkoviště…

Oprava Volgogradské ulice v dvou úsecích

Původní stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. vykoná výměnu vodovodu a kanalizace a společnost RWE a.s. v části ulice vymění plynové potrubí, které…

Oprava v Uralské ulici

Původní  stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. provede opravu vodohospodářské infrastruktury pod komunikací. Dojde k porušení povrchu komunikace v celé délce. Cílový…

Oprava ulice Kubelíkova v úseku od železničního mostu k Uralské ulici

Současný stav: V roce 2016 provede společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. opravu vodohospodářské infrastruktury pod komunikací. Dojde k porušení povrchu komunikace. Cílový…

Oprava ulice Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova – Hradební

Současný stav: Jedná se o sdruženou investici v ulici Dr. Milady Horákové v Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební, která bude realizována…

Oprava ulice Oblačná v úseku Lipová – Hvězdná

Současný stav: V roce 2016 provede společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. opravu vodohospodářské infrastruktury pod komunikací. Dojde k porušení povrchu komunikace. Cílový…

Oprava krajnice u kruhového objezdu u Home Credit Areny

Současný stav: Vlivem dešťů došlo k odplavení krajnice a části náspu komunikace. Cílový stav: Účelem této stavby je oprava části…

Oprava parkoviště na Rybníčku

Současný stav: Parkoviště na Rybníčku (ulice U Nisy) je ve špatném technickém stavu, kdy je asfaltobetonový zpevněný povrch za hranicí své životnosti. Parkoviště nemá…

Uzavírka vnitrobloku ulice Rumjancevova

Od 8. června 2016 do 30. 11. 2016 dojde k uzavírce vnitrobloku ulice Rumjancevova. Po dobu trvání stavby v délce…

Uzavírka Oblačné ulice

Od 7. června 2016 dojde k uzavírce Oblačné ulice v úseku od křižovatky Lipová ke křižovatce s ulicí Komenského ulici…

Uzavírka celé délky Šamánkovy ulice

Od 7. června 2016 dojde k uzavírce Šamánkovy ulice v celé ploše této komunikace tj. od Tržního náměstí až ke…

Komplexní modernizace křižovatky Letná – Stračí

Současný stav: Křižovatka s vysokou intenzitou dopravy v severní části města, ve Starých Pavlovicích. Tímto místem projíždí denně tisíce vozidel mířících k…

Baltská ulice: Rozšíření silnice a nové chodníky

Současný stav: Ulice Baltská je mezi libereckými řidiči oblíbená především jako zkratka mezi ulicí Horskou a Ruprechtickou. Na komunikaci denně projede několik set…

Vytvoření zastávky mezi ulicemi Ampérova a Techniků

Dobrý den, Dovoluji si reagovat na článek ve Zpravodaji „Proměny v průmyslové zóně Jih“, který mě potěšil ve smyslu, že konečně…

Zrušení projektu smíšené stezky pro pěší a cyklisty v úseku Rušička – Broumovská

V průběhu stavebního řízení společnost RWE vyjádřila svůj nesouhlas s předmětnou stavbou z důvodu vedení vysokotlakého plynovodu v části trasy plánované smíšené cyklostezky a…

Návrh na posouzení situace ve Vesci

Dobrý den, chtěl bych touto cestou požádat o posouzení, případně opravu účelové komunikace v katastru města Liberec – Vesec. Konkrétně…

Návrh na zvýšení bezpečnosti v ulici Polní

Vážený pán Novotný, Práve som si prezrela plánované projekty na zvýšenie bezpečnosti chodcov. Je mi však veľmi ľúto, že som…

Vaše názory jsou pro nás přínosem

Liberečané ve velkém množství reagují na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Odbor správy veřejného majetku obdržel značné množství připomínek a podnětů k…

Liberečané otevřeli diskuzi o dopravních problémech

Na riskantní místa pro chodce i motoristy začali aktivně upozorňovat magistrát lidé prostřednictvím webu bezpecnadoprava.liberec.cz. Magistrát ho zpřístupnil před nedávnem,…

Liberecký zpravodaj informuje veřejnost

Ve zpravodaji vydávaným Magistrátem města Liberec vychází v čísle IV.2016 článek o záměru města využít evropské dotace a zlepšit tak…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Přechod pro chodce v ulici Krajinská   Původní stav: Problematická je lokalita…

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty: úsek Rušička – Broumovská

Informujeme, že tento projekt byl zrušen ve fázi příprav a nedojde k jeho realizaci. V průběhu stavebního řízení společnost RWE vyjádřila…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-komunikace Dr. Milady Horákové, úsek Hradební – U Potůčku

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000918 Původní stav: Frekventovaný úsek je páteřní komunikace propojující liberecké městské…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Přechod pro chodce u dopravního hřiště Původní stav: Jedná se o…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Řešení dvou přechodů v Průmyslové ulici Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Původní stav: Stávající ulice…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Vybudování chodníku na ulici Horská Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Původní stav: Ulice Horská je páteřní…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Řešení lokality Žižkovo náměstí Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Současný stav: Páteřní komunikace ve Starém…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000915   Původní stav: Problematická je křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova. Z…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Nové přechody pro chodce v ulici Hrubínova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Stávající ulice…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Svobody Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: V současné době jsou v…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Husova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Páteřní komunikace má vyšší význam,…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Původní stav: Problematický…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zřízení chodníku v ulici Uralská, v úseku Uralská – Švermova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916…

© 2019 Statutární město Liberec