Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova – Přechody pro pěší

Současný stav: Jedná se o usek páteřní intravilánové komunikace hlavního lokálního významu v okolní souvislé zástavbě. V přímé souvislosti s…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích Písecká, Prachatická a krumlovská v Dolním Hanychově

Současný stav: Z realizovaných auditů bezpečnosti pozemních komunikací vyplývá, že se v současné době zpravidla jedná o místa neodpovídající svým…

Úprava chodníků na náměstí Míru v Ruprechticích

Současný stav: Technický stav chodníků na náměstí Míru je v současné době nevyhovující a zároveň je vhodné řešit přechody pro…

Přechod pro chodce od Kavárny Pošta k Divadlu F. X. Šaldy

Současný stav: Vzhledem k návrhu využít stávající parkovací pruh na nám. Dr. E. Beneše pro krátkodobé stání zájezdových autobusů, bylo…

Rekonstrukce ulice Vítězná

Původní stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu…

Broumovská

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o…

Dolní centrum

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací) jako sdružené investice SML…

Horova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené…

Mařanova – Česká

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené…

Metelkova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou…

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Chodník pro pěší v ulici Polní

Současný stav: Jedná se o výstavbu chodníku šířky 1,50m, délky 299,0m podél stávající místní komunikace ul. Polní. V současné době…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

© 2018 Statutární město Liberec