Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova – Přechody pro pěší

Současný stav: Jedná se o usek páteřní intravilánové komunikace hlavního lokálního významu v okolní souvislé zástavbě. V přímé souvislosti s…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích Písecká, Prachatická a krumlovská v Dolním Hanychově

Současný stav: Z realizovaných auditů bezpečnosti pozemních komunikací vyplývá, že se v současné době zpravidla jedná o místa neodpovídající svým…

Úprava chodníků na náměstí Míru v Ruprechticích

Současný stav: Technický stav chodníků na náměstí Míru je v současné době nevyhovující a zároveň je vhodné řešit přechody pro…

Přechod pro chodce od Kavárny Pošta k Divadlu F. X. Šaldy

Současný stav: Vzhledem k návrhu využít stávající parkovací pruh na nám. Dr. E. Beneše pro krátkodobé stání zájezdových autobusů, bylo…

Rekonstrukce ulice Vítězná

Původní stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu…

Metelkova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou…

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Chodník pro pěší v ulici Polní

Současný stav: Jedná se o výstavbu chodníku šířky 1,50m, délky 299,0m podél stávající místní komunikace ul. Polní. V současné době…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Současný stav: V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody…

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Širší souvislosti: Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů na základě Operačního programu doprava, 27. výzva. Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054…

Oprava Volgogradské ulice v dvou úsecích

Původní stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. vykoná výměnu vodovodu a kanalizace a společnost RWE a.s. v části ulice vymění plynové potrubí, které…

Oprava parkoviště na Rybníčku

Současný stav: Parkoviště na Rybníčku (ulice U Nisy) je ve špatném technickém stavu, kdy je asfaltobetonový zpevněný povrch za hranicí své životnosti. Parkoviště nemá…

Komplexní modernizace křižovatky Letná – Stračí

Současný stav: Křižovatka s vysokou intenzitou dopravy v severní části města, ve Starých Pavlovicích. Tímto místem projíždí denně tisíce vozidel mířících k…

Baltská ulice: Rozšíření silnice a nové chodníky

Současný stav: Ulice Baltská je mezi libereckými řidiči oblíbená především jako zkratka mezi ulicí Horskou a Ruprechtickou. Na komunikaci denně projede několik set…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Přechod pro chodce v ulici Krajinská   Původní stav: Problematická je lokalita…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-komunikace Dr. Milady Horákové, úsek Hradební – U Potůčku

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000918 Původní stav: Frekventovaný úsek je páteřní komunikace propojující liberecké městské…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Přechod pro chodce u dopravního hřiště Původní stav: Jedná se o…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Řešení dvou přechodů v Průmyslové ulici Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Původní stav: Stávající ulice…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Vybudování chodníku na ulici Horská Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Původní stav: Ulice Horská je páteřní…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Řešení lokality Žižkovo náměstí Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“ Současný stav: Páteřní komunikace ve Starém…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000915   Původní stav: Problematická je křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova. Z…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Nové přechody pro chodce v ulici Hrubínova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Stávající ulice…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Svobody Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: V současné době jsou v…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Husova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Páteřní komunikace má vyšší význam,…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916 Původní stav: Problematický…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zřízení chodníku v ulici Uralská, v úseku Uralská – Švermova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916…

© 2019 Statutární město Liberec