Bezpečná doprava v Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Opravy komunikací s vlastníky sítí v přípravě

Statutární město Liberec připravuje opravy komunikací, na kterých je zároveň nutný stavební zásah vlastníků inženýrských sítí
(např. RWE, SČVK, SVS).

Oprava Volgogradské ulice v dvou úsecích

Současný stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. vykoná výměnu vodovodu a kanalizace a společnost RWE a.s. v části ulice vymění plynové potrubí,…

Oprava v Uralské ulici a nový chodník

Současný stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. provede opravu vodohospodářské infrastruktury pod komunikací. Dojde k porušení povrchu komunikace v celé délce. Cílový…

© 2017 Statutární město Liberec