Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty komunikací s vlastníky sítí v realizaci

Statutární město Liberec momentálně realizuje opravy komunikací, na kterých je zároveň nutný stavební zásah vlastníků inženýrských sítí
(např. RWE, SČVK, SVS).

Rekonstrukce ulice Vítězná

Původní stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu…

Metelkova

Současný stav: Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou…

Oprava Volgogradské ulice v dvou úsecích

Původní stav: Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. vykoná výměnu vodovodu a kanalizace a společnost RWE a.s. v části ulice vymění plynové potrubí, které…

Oprava parkoviště na Rybníčku

Současný stav: Parkoviště na Rybníčku (ulice U Nisy) je ve špatném technickém stavu, kdy je asfaltobetonový zpevněný povrch za hranicí své životnosti. Parkoviště nemá…

© 2019 Statutární město Liberec