Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty v přípravě

Projekty u kterých je zažádáno o dotaci a Statutární město Liberec má zájem o jejich budoucí realizaci.

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Přechody pro pěší – Ulice Dobiášova

Současný stav: Současné přechody pro pěší zcela neodpovídají platným administrativním podmínkám a zejména vzhledem na jejich nenormové délky (v prvním případě více…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

Přechod pro pěší, ul. Jablonecká

Současný stav: Jedná se o přirozenou pěší trasu mezi stezkou pro pěší směrem k přehradě a parkem s navazujícím pěším napojením…

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Současný stav: V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody…

Baltská ulice: Rozšíření silnice a nové chodníky

Současný stav: Ulice Baltská je mezi libereckými řidiči oblíbená především jako zkratka mezi ulicí Horskou a Ruprechtickou. Na komunikaci denně projede několik set…

© 2018 Statutární město Liberec