Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty v přípravě

Projekty u kterých je zažádáno o dotaci a Statutární město Liberec má zájem o jejich budoucí realizaci.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova – Přechody pro pěší

Současný stav: Jedná se o usek páteřní intravilánové komunikace hlavního lokálního významu v okolní souvislé zástavbě. V přímé souvislosti s…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích Písecká, Prachatická a krumlovská v Dolním Hanychově

Současný stav: Z realizovaných auditů bezpečnosti pozemních komunikací vyplývá, že se v současné době zpravidla jedná o místa neodpovídající svým…

Úprava chodníků na náměstí Míru v Ruprechticích

Současný stav: Technický stav chodníků na náměstí Míru je v současné době nevyhovující a zároveň je vhodné řešit přechody pro…

Přechod pro chodce od Kavárny Pošta k Divadlu F. X. Šaldy

Současný stav: Vzhledem k návrhu využít stávající parkovací pruh na nám. Dr. E. Beneše pro krátkodobé stání zájezdových autobusů, bylo…

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Chodník pro pěší v ulici Polní

Současný stav: Jedná se o výstavbu chodníku šířky 1,50m, délky 299,0m podél stávající místní komunikace ul. Polní. V současné době…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Současný stav: V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody…

Baltská ulice: Rozšíření silnice a nové chodníky

Současný stav: Ulice Baltská je mezi libereckými řidiči oblíbená především jako zkratka mezi ulicí Horskou a Ruprechtickou. Na komunikaci denně projede několik set…

© 2019 Statutární město Liberec