Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty v realizaci

Projekty se schválenou dotací a projekty, které se již realizují.

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Širší souvislosti: Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Širší souvislosti: Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu města Liberec v příčinné souvislosti s meteorologickou…

Komunikace Dr. Milady Horákové, úsek ul. Čechova – Mostecká

Původní stav: Frekventovaný úsek je páteřní komunikace propojující liberecké městské celky. Na široké komunikaci s chodníkem po obou stranách, s pruhy pro…

Zřízení dvou přechodů pro chodce v ulici Průmyslová

Současný stav: Stávající ulice Průmyslová v průmyslové zóně Liberec Jih byla vybudovaná bez přesné znalosti budoucí okolní průmyslové zástavby. Ta…

Chodník na ulici Horská

Současný stav: Ulice Horská je páteřní komunikaci místního významu. Šířka zpevněného asfaltobetonového pásu dosahuje cca 6,5 metru. Komunikace v dotčeném…

Lokalita Žižkovo náměstí

Současný stav: Páteřní komunikace ve Starém městě je dvoupruhová, směrově neoddělená s více než 16 metrů širokým zpevněným pásem v…

Zřízení chodníku na ulici Kunratická

Současný stav: Problematická je křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova. Z pohledu stavu v ulici Hrubínově chybí propojení tras pro pěší,…

Lokalita Hrubínova

Současný stav: Stávající ulice Hrubínova je lokálně páteřní místní komunikací propojující přilehlé městské části. Samotná šířka jízdního zpevněného pásu překračuje…

Lokalita Svobody

Současný stav: V současné době jsou v ulici Svobody oboustranně chodníky, ty při pravé straně komunikace, zvláště u napojení vedlejších…

Lokalita Husova

Současný stav: Páteřní komunikace má vyšší význam, propojuje městské územní celky, jedná o hlavní tah směrem k centru města a…

Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná

Současný stav: Problematický je úsek kolem autobusové zastávky v ulici Kubelíkova, nevyhovuje také původní přechod pro pěší v ulici Řepné,…

Zřízení chodníku v ulici Uralská, v úseku Uralská – Švermova

Současný stav: Nebezpečná křižovatka dvouproudových frekventovaných komunikací, kolem kterých se pohybuje velké množství chodců. Ti využívají k chůzi mimo jiné…

© 2018 Statutární město Liberec