Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty v realizaci

Projekty se schválenou dotací a projekty, které se již realizují.

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Širší souvislosti: Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Širší souvislosti: Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu města Liberec v příčinné souvislosti s meteorologickou…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Nové přechody pro chodce v ulici Hrubínova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Stávající ulice…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Svobody Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: V současné době jsou v…

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Husova Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759 Původní stav: Páteřní komunikace má vyšší význam,…

© 2018 Statutární město Liberec