Souhlasím, aby Statutární město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec IČ: 00262978 naložilo s mými kontaktními osobními údaji, které ji tímto dobrovolně sděluji pro účely zpracování mé připomínky, reklamace, stížnosti, podnětu, žádosti, a to v souladu a ve smyslu Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech: Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo: • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem • požádat o kopii těchto osobních údajů • požádat o opravu nepřesných osobních údajů • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud: • již pominul účel zpracování • Subjekt údajů svůj souhlas odvolá • Subjekt vznese námitky proti zpracování • jsou Správcem zpracovávány protiprávně • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje) • na přenositelnost údajů Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.