Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

Souhlasím, aby 

Statutární město Liberec
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978

naložilo s mými kontaktními osobními údaji, které ji tímto dobrovolně sděluji pro účely zpracování mé připomínky, reklamace, stížnosti, podnětu, žádosti, a to v souladu a ve smyslu Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech.

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
 • požádat o kopii těchto osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
  • již pominul účel zpracování
  • Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
  • Subjekt vznese námitky proti zpracování
  • jsou Správcem zpracovávány protiprávně
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje)
 • na přenositelnost údajů 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 

logo-eu-irop-line